Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

Godine i datumi u engleskom jeziku

Continue reading...

Godine i datumi u engleskom jeziku Kako pitati koji je datum?

From Engleski na klik

Godine i datumi u engleskom jeziku


Kako pitati koji je datum?


Godine u engleskom jeziku čitamo na sledeći način:

Pre  2000

1582 fifteen eighty-two

1600  sixteen hundred

1702 seventeen hundred and two    ili   seventeen oh /əʊ/ two

1909  nineteen oh nine

Posle  2000 

2000  two thousand

2005  two thousand and five   ili  twenty oh five

2012  two thousand and twelve   ili  twenty twelve

Pisanje datuma se razlikuje u britanskom i američkom engleskom:

Britanski engleski ( BrE)

Američki engleski (AmE)

01-08-2002

1 August 2002

1st  August 2002

08-01-2002

August 1, 2002

August 1st, 2002

The first of August, two thousand and two

The first of August ,twenty oh two

August  first, two thousand and two

August  first, twenty oh two

 

Kako ne bi došlo do zabune, preporuka je da se datum kad je to moguće piše slovima, a ne isključivo brojevima. 

Kako pitati koji je datum

What’s the date today?  (Koji je datum danas?) - It’s 1st September. (Danas je 1.septembar.)

 What’s today’s date? (Koji je današnji datum?) - Today is 27th September. (Danas je 27.septembar.)

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt