Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

Go on to do vs go on doing

Continue reading...

Go on to do vs go on doing  Go on to do

From Engleski na klik andjica

Go on to do vs go on doing


Glagol GO ON pripada grupi glagola posle kojih je moguće koristiti i infinitiv i gerund, ali sa promenjenim značenjem.

Go on to do

Konstukciju go on + infinitiv sa to koristimo kada želimo da kažemo da je neko prešao na nešto drugo, na neku drugu aktivnost ili temu. U rečenici: "She went on to explain the benefits of learning English." mi opisujemo situaciju u kojoj je ona pre toga govorila o nečem drugom, da bi zatim počela da govori o novoj temi, u konkretnom slučaju o koristi od učenja engleskog jezika:

 She went on to explain the benefits of learning English.

Go on doing

Konstrukciju go on + gerund koristimo kada želimo da kažemo da je neko nastavio sa istom aktivnošću. U rečenici : "She went on explaining the benefits of learning English.'', mi opisujemo situaciju u kojoj je ona nastavila da govori o onome o čemu je govorila i ranije - o koristi od učenja engleskog jezika:

 She went on explaining the benefits of learning English.

Na sajtu potražite video predavanje o razlici između go on to do i go on doing, a u kvizovovima proverite svoje znanje iz ove oblasti.

Želim vam srećan i uspešan rad! 🍀

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt