Online kursevi engleskog


Za starije osnovce i srednjoškolce

UpGrade


Engleski na klik je spremio specijalan paket za tebe

10 dana besplatno isprobaj kurs!


Lekcije
Video predavanja
Kvizove


Šta dobijate:

Množina imenica

Neodredjeni član A ili An

Odredjeni član THE

Izostavljanje člana

Poredjenje prideva u engleskom jeziku

Komparativ prideva

Superlativ prideva

Sadasnje vreme glagola to be

The Present Simple Tense

The Present Continuous Tense

Present Simple i Present Continuous

The Past Simple Tense

Past Simple glagola to be

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Will za izražavanje budućnosti

Be going to


Aktiviraj kurs

Samo jednim klikom aktiviraj kurs

  • Usavrši svoj engleski


    Popravi ocenu
    Popuni rupe u znanju

    UpGrade je namenjen svim starijim osnovcima i srednjoškolcima koji žele da popune rupe u znanju, da steknu sigurnost i postave čvrstu osnovu za dalje napredovanje, a može biti od koristi i onima koji su ranije učili jezik i žele da obnove “školsko znanje”.Kursevi za osnovnu školu su u pripremi


Kursevi za srednju školu su u pripremi


Opšti kursevi su u pripremi


Profesionalni kursevi su u pripremi