Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

Conditional sentences

Continue reading...

Conditional sentences Šta su kondicionali

From Engleski na klik andjica

Conditional sentences


Šta su kondicionali

Uslovne rečenice su rečenice kojima izražavamo uslov za vršenje neke radnje u sadašnjosti, budućnosti ili prošlosti.

Uslovne rečenice su složene rečenice koje se sastoje iz dva dela:

 Zavisne rečenice u kojoj izražavamo uslov (if clause)

 Glavne rečenice u kojoj izražavamo rezultat (main clause)

 If it stops raining, I will go for a walk.

Redosled uslovne i glavne rečenice se može menjati kod svih tipova kondicionala. U pisanju je važno da znamo da uvek koristimo zarez kada kondicional započenjemo IF rečenicom, a da zarez izostavljamo kada kondicional započinjemo glavnom rečenicom.

 If I see her, I will tell her everything.

 I will tell her everything if I see her.

Na sajtu ćete pronaći lekcije i video predavanja o nultom, prvom, drugom i trećem tipu kondicionala, kao i kvizove u kojima možete vežbati i proveriti svoje znanje iz ove oblasti.

Želim vam srećan i uspešan rad! 🍀

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt