Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

The third conditional

Continue reading...

The third conditional Šta je treći kondicional i kada se koristi

From Engleski na klik andjica

The third conditional


Šta je treći kondicional i kada se koristi

Treći kondicional koristimo kada želimo da opišemo uslov koji se nije ispunio u prošlosti. Govorimo o zamišljenoj situaciji koja se nije dogodila u prošlosti, kao i o zamišljenim posledicama te situacije u prošlosti. Njime uglavnom izražavamo kajanje zbog nečega što je moglo biti drugačije:

  If they had left earlier, they wouldn’t have missed the plane.

Iz ove rečenice jasno vidimo da su oni zakasnili na avion zato što nisu krenuli na vreme. Mi zamišljamo šta bi se dogodilo da su krenuli na vreme ( ne bi zakasnili na avion), ali se konkretna situacija ne može ispraviti pošto se dogodila u prošlosti:

 Da su krenuli ranije , ne bi zakasnili na avion.

Kako se gradi treći kondicional

Treći kondicional u engleskom gradimo na sledeći način:

 IF + past perfect, would have + past participle

 If you had been at the party, you would have seen Mark.

Istu ideju na srpskom izražavamo na sledeći način:

 DA + pefekat, potencijal

 Da si bila na zabavi, videla bi Marka.

Na sajtu ćete pronaći video predavanja o trećem tipu kondicionala, kao i kvizove u kojima možete vežbati i proveriti svoje znanje iz ove oblasti

Želim vam srećan i uspešan rad! 🍀

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt