Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

The second conditional

Continue reading...

The second conditional Šta je drugi kondicional i kada se koristi Kako se gradi drugi kondicional

From Engleski na klik andjica

The second conditional


Šta je drugi kondicional i kada se koristi

Drugim kondicionalom izražavamo uslov koji se ne može ostvariti u sadašnjosti ili budućnosti ili je verovatnoća za tako nešto veoma mala:

  If they were at home, they would help me with my homework.

Kako se gradi drugi kondicional

Iako u drugom kondicionalu govorimo o nečemu što je nemoguće ili malo verovatno u sadašnjosti ili budućnosti , u engleskom jeziku takav uslov izražavamo prošlim vremenom, najčešće past simple tense-om. U srpskom jeziku takav uslov izdražavamo prezentom (da imam vremena) ili potencijalom (kad bih imala vremena). To je nešto na šta treba obratiti pažnju da ne bi zbunili sagovornika ili pogrešno razumeli šta neko želi da nam kaže kada koristi ovu formu.

 IF + past simple, WOULD + infinitive

 If I were a millionare, I would travel all over the world.

Dakle, drugi tip uslovnih rečenica se na sprski prevodi na dva načina:

 DA + prezent, potencijal

 KAD + potencijal, potencijal

Evo primera jedne rečenice na engleskom i njenog prevoda na srpski:

 If it rained, I would take the umbrella.

 Da pada kiša, ponela bih kišobran.

 Kad bi padala kiša, ponela bih kišobran.

Na sajtu ćete pronaći video predavanja o drugom tipu kondicionala, kao i kvizove u kojima možete vežbati i proveriti svoje znanje iz ove oblasti.

Želim vam srećan i uspešan rad! 🍀

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt