Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

The first conditional

Continue reading...

The first conditional Šta je prvi kondicional i kako se koristi

From Engleski na klik andjica

The first conditional


Šta je prvi kondicional i kako se koristi

Prvi kondicional je tip uslovnih rečenica kojima izražavamo mogući uslov i njegovu verovatnu posledicu u budućnosti.

  If it doesnt’ rain, I will go out.

Koristimo ga kada je moguće da će se nešto dogoditi ukoliko se ispuni odgovarajući uslov. Mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi da li će se uslov ispuniti, ali govorimo o stvarima koje su moguće :

 If I find your keys, I will give them to you.

Kako se gradi prvi kondicional

Građenje prvog kondicionala u engleskom jeziku u potpunosti odovara ovakvim rečenicama u srpskom , tako da ga nije teško savladati.

 IF + present simple, WILL + infinitive

 If I pass my exams, I will go to Budapest.

 Ako položim ispite, ići ću u Budimpeštu.

Kao što smo videli u prethodnom primeru, prvi tip uslovnih rečenica se na srpski prevodi :

 AKO + prezent, futur

Na sajtu ćete pronaći video predavanje o prvom tipu uslovnih rečenica kao i kvizove u kojima možete vežbati i proveriti svoje znanje iz ove oblasti."""

Želim vam srećan i uspešan rad! 🍀

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt