Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

Remember to do vs remember doing

Continue reading...

Remember to do vs remember doing Razlika između konstrukcija remember+infinitiv sa to i remember + gerund Remember to do

From Engleski na klik andjica

Remember to do vs remember doing


Razlika između konstrukcija remember+infinitiv sa to i remember + gerund

Remember spada u grupu glagola posle kojih možemo koristi i infinitiv i gerund, ali sa promenjenim značenjem. Ključna je razlika u redosledu radnji koje opisujemo ovim konstrukcijama.

Remember to do

Konstrukciju remember + infinitiv sa to koristimo kada želimo da kažemo da smo se prvo setili da uradimo nešto, a zatim smo to uradili. Dakle prvo se seti, a onda uradi! U primeru koji slede jasno je da se neko prvo setio da treba da pozove svoju majku, a onda je to i uradio:

 I remembered to call my mother.

 Setila sam se pozovem majku.

Remember doing

Konstrukciju remember + gerund koristimo kada želimo da kažemo da se sećamo nečega što smo uradili. Dakle, prvo smo to uradili, a sada se toga sećamo. U primeru koji sledi osoba koja izgovara rečenicu je prvo pozvala svoju majku, a sada kaže da se toga seća:

 I remember calling my mother.

 Sećam se da sam pozvala svoju majku.

Na sajtu potražite video predavanje o razlici između remember to do i remember doing, a u kvizovovima proverite svoje znanje iz ove oblasti.

Želim vam srećan i uspešan rad! 🍀"

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt