Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

Poredjenje prideva

Continue reading...

Poredjenje prideva Šta je poređenje prideva i kada se koristi Poređenje jednosložnih prideva

From Engleski na klik andjica

Poredjenje prideva


Šta je poređenje prideva i kada se koristi

Kada želimo da uporedimo u kojoj meri neka osoba, predmet ili pojava poseduje određenu osobinu u odnosu na druge, koristimo komparaciju, ili poređenje prideva. U engleskom jeziku postoje tri stepena komparacije - POZITIV - KOMPARATIV - SUPERLATIV. Za poređenje dve osobe, predmeta ili pojave, koristimo komparativ, a za tri ili više superlativ.

  strong (pozitiv) - stronger (komparativ) - the strongest (superlativ)

Poređenje jednosložnih prideva

Jednosložni pridevi u engleskom jeziku komparativ grade dodavanjem nastavka -ER , a superlativ dodavanjem nastavka -EST na osnovni oblik prideva. Ne zaboravite određeni član THE ispred superlativa. Na isti način se vrši poređenje dvosložnih prideva koji se završavaju na -y:

 short - shorter - the shortest

 large - larger - the largest

 happy - happier - the happiest

Poređenje višesložnih prideva

Većina dvosložnih i svi višesložnih pridevi komparativ grade stavljanjem priloga MORE ispred pozitiva, a superlativ tako što ispred osnovnog oblika prideva stavljamo THE MOST.

 modern - more modern - the most modern

 expensive - more expensive - the most expesive

Nepravilno poređenje prideva

U engleskom jeziku postoje i pridevi koji imaju nepravilne oblike komparativa i superlativa:

 good - better - the best

 bad / ill - worse - the worst

 far - farther / further - the farthest / furthest

Na sajtu ćete pronaći video predavanje sa detaljnim objašnjenjima o poređenju prideva, kao i kvizove u kojima ćete moći da proverite svoje znanje iz ove oblasti."

Želim vam srećan i uspešan rad! 🍀

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt